februar, 2018 | Fastlegeordningen 2.0 - Trønderopprøret

Siste nyheter fra oss
fastlegeordningen_2_0_facebook-1.jpg

Under gårdagens møte ble de siste planene for Trønderopprørets spørreundersøkelse lagt. Det vil i neste uke sendes ut en Fastlegeundersøkelse og en Helsemedarbeiderundersøkelse. Undersøkelsene er tenkt som et supplement til HODs undersøkelser. På bakgrunn av en bred, pågående debatt om fastlegeordningens framtid, mener Trønderopprøret det er viktig å framskaffe en jordnær beskrivelse av hverdagen på et typisk norsk legesenter – og det så raskt som mulig. Resultatene fra dette arbeidet er viktige for fremtiden til allmennmedisin i Norge. Målet er å dokumentere hva fastleger gjør i løpet av en arbeidsdag i klinisk praksis.

I tillegg til Fastlegeundersøkelsen blir det også sendt ut en egen Helsemedarbeiderundersøkelse, der målet er å kartlegge den samlede aktiviteten blant helsesekretærene og andre helsemedarbeidere. Vi ønsker å synliggjøre den innsatsen og betydningen de har ved landets legesentre.

Vi har hatt et nært samarbeid med NTNU under utarbeidelsen av undersøkelsen og håper den vil gi oss verdifull informasjon i arbeidet mot fastlegeordningen 2.0. Undersøkelsen vil også bli brukt til forskning og er derfor viktig på flere områder. Legeforeningen vil sende ut spørreundersøkelsene til alle fastleger i landet.

Det vil komme mer informasjon etterhvert.


stortinget2.jpg

Tirsdagens debatt på Stortinget viste at nå har forståelsen for krisen i fastlegeordningen nådd frem til politikerene og vi kjenner oss lyttet til og forstått. Vi kan nå fokusere på løsningsforslag.

Denne uken har vi også vært i flere møter. Allmennlegeutvalgmøte (ALU) i Trondheim var en lydhør og forsamling. Vi opplever støtte når vi presenterer Trønderopprørets løsningsforslag i de forskjellige fora og gleder oss til å jobbe med dette fremover.

Debatten på Stortinget kan du se her (se fra 1:25:20 for debatten om fastlegeordningen):

 


fullsizeoutput_8927-e1518099009478.jpeg

Onsdag denne uken var det igjen tid for møter i Oslo. Først gikk turen til Legenes hus og Legeforeningen, der vi drøftet vår kommende spørreundersøkelsen og Trønderopprørets tanker rundt finansieringsmodell for Fastlegeordningen 2.0.

Videre var det møte med Helse- og omsorgsdeprartementet (HOD), der vår analyse, tanker rundt løsningsforslag og finansieringsmodell ble presentert.

Vi opplever at vi er privilegerte som har kommet i posisjon til å diskutere utfordringene i fastlegeordningen med beslutningstakerne.


IMG_2631-1280x1706.jpg

Det blir sagt at fastlegeordningen kneler under vekten av sin egen suksess. Vi tror kunnskap er viktig for å forstå hvorfor fastlegeordningen nå er i krise og hva en må gjøre for å redde den. En liten gruppe fra Trønderopprøret har jobbet med å lage «Håndbok om Fastlegeordningen». Håndboken er ment som en beslutningsstøtte i arbeidet for Fastlegeordningen 2.0, og inneholder spesialforfattede artikler fra fagtunge navn som Gisle Roksund, Linn Getz, Marit Hermansen, Torgeir Bruun Wyller, Steinar Westin, Helen Brandstorp og mange fler.
Hele håndboken er lagt ut som PDF på vår hjemmeside:  http://www.flo20.no/handboka/

7C145BC3-2169-4176-A086-712A09E01E7F-1280x960.jpeg

På Stortinget møtte vi stortingsrepresentanter og rådgivere fra regjeringspartiene. Det ble det en god diskusjon der Sveinung Stensland (H) og Bård Hoksrud (FrP) viste stor interesse og engasjement for fastlegesaken. Vi opplevde at de helsepolitiske talspersonene syntes våre tanker rundt løsningsforslag var konstruktive og ønsket videre dialog. De hadde stor forståelse for at spesialister i allmennmedisin bør sidestilles med avtalespesialister. Etter møtet kom pressen inn for intervju.

 

 


7659EC59-AFBF-4CE9-BE1F-028DEB7DBCEB-1280x960.jpeg

Dagen startet på Legenes hus, der vi hadde et godt møte med blant annet Tom Ole Øren og Petter Brelin. Vi snakket om effektivitetsundersøkelsen som Trønderopprøret jobber med og fikk gode innspill til møtet på Stortinget.

Vi fikk overlevert flere eksemplar av «Håndbok i Fastlegeordningen» og på vei ut signerte vi et eksemplar til medforfatter Marit Hermansen.