Håndbok om Fastlegeordningen

IMG_2631-1280x1706.jpg
Det blir sagt at fastlegeordningen kneler under vekten av sin egen suksess. Vi tror kunnskap er viktig for å forstå hvorfor fastlegeordningen nå er i krise og hva en må gjøre for å redde den. En liten gruppe fra Trønderopprøret har jobbet med å lage «Håndbok om Fastlegeordningen». Håndboken er ment som en beslutningsstøtte i arbeidet for Fastlegeordningen 2.0, og inneholder spesialforfattede artikler fra fagtunge navn som Gisle Roksund, Linn Getz, Marit Hermansen, Torgeir Bruun Wyller, Steinar Westin, Helen Brandstorp og mange fler.
Hele håndboken er lagt ut som PDF på vår hjemmeside:  http://www.flo20.no/handboka/