Fastlegeordningen 2.0

Fastlegeundersøkelsen 2018

En spørreundersøkelse basert på svar fra over 1000 fastleger.

Klikk på bildet under eller last undersøkelsen ned som pdf ved å klikke her. 

Tallmaterialet ligger her : «Bakgrunnsdata fra undersøkelsen sammenlignet med Helsedirektoratets fastlegestatistikk»