Rapport : oppgaveoverføring til fastlegeordningen

Fastlegeordningen 2.0 («Trønderopprøret») har med denne innsamlingen forsøkt å få svaret på
hvilke konkrete oppgaver som har tilkommet fastlegekontoret siden 2001. Hva er den
«Allmennmedisinske bøtta» full med? Vi håper denne oppgaveoversikten kan bidra til økt innsikt om
årsakene til dagens overbelastning, og dermed bidra til å danne et fundament for å utvikle en
framtidig fastlegeordning.

Klikk på bildet under for å lese hele rapporten, eller last den ned her : Oppgaveoverføring-til-fastlegene