april, 2018 | Fastlegeordningen 2.0 - Trønderopprøret

Siste nyheter fra oss

Denne uken var Trønderopprøret tilstede på Kreftkonferansen 2018, på Radiumhospitalet, for å legge frem våre resultater på spørsmålene om oppfølging av kreft og egen følelse av kompetanse. Det er spennende å analysere resultatene fra Trønderopprørets Fastlegeundersøkelse og Helsemedarbeiderundersøkelse og det vil komme mer i tiden fremover. Helseminister Bent Høie (H) var tilstede sammen med Ingvild Kjerkhol (Ap) under innlegget.

Se video av innlegget til Tor Magne Johnsen:


fastlegeordningen.jpg

Trønderopprøret har i dag holdt pressekonferanse i Oslo med gjennomgang av Trønderopprørets store fastlegeundersøkelse. Vi håper sentrale beslutningstakere ønsker å satse på fastlegeordningen fremover. Dette for å unngå at ordningen kollapser

Se artikkel og intervju i Dagens Medisin