juni, 2018 | Fastlegeordningen 2.0 - Trønderopprøret

Siste nyheter fra oss
35406372_10216358358500129_8525475860260585472_n-1280x960.jpg

Fredag ble rapporten fra Trønderopprørets fastlegeundersøkelse og helsemedarbeiderundersøkelse overlevert til Helse og omsorgskomiteen i vandrehallen på Stortinget med presse tilstede. Bent Høie fikk også sitt eksemplar overlevert personlig. Vi er svært fornøyd med å kunne presentere en dybdeundersøkelse der over 1000 fastleger har svart på spørsmål om blant annet hvilke arbeidsoppgaver de utfører på en dag, hva de tenker om sin arbeidssituasjon og rammevilkår. Rapporten omhandler også helsemedarbeiderundersøkelsen og er den første av sitt slag. Det er et omfattende og unikt materiale vi presenterer og vi håper rapporten blir brukt som beslutningsstøtte i prosessen med å utvikle en bærekraftig fastlegeordning.