desember, 2018 | Fastlegeordningen 2.0 - Trønderopprøret

Siste nyheter fra oss

Medisinstudenter ved NTNU kvier seg for å gå inn i fastlegeyrket. Mange opplever allmennmedisin som spennende og givende på studiet, men arbeidsmengden, de lange pasientlistene og mangel på økonomisk trygghet, gjør at det er vanskelig å se for seg en fremtid innen fastlegeordningen.

Vi vil gjerne ønske dere velkommen som kollegaer inn i verdens beste jobb og lover å kjempe videre for en bærekraftig fastlegeordning.

 Situasjonen for fastlegene i Trondheim får nasjonal oppmerksomhet: Trønderopprøret og ordfører Rita Ottervik har snakket med NRK.

Ordføreren ønsker å øke tilskudd til legesentrene og innføre vikarordninger for å avlaste legene. I tillegg går hun i bresjen for å starte et pilotprosjekt i Trondheim, for å finne nye måter å organisere fastlegeordningen på.

Trønderopprørets fastlegeundersøkelse, med tall for Trondheim, understreker alvoret.

 

 På forsiden av Adresseavisen​:

Ordfører Rita Ottervik​ er svært bekymret over situasjonen i fastlegeordningen i Trondheim​. Hun mener at Trondheim kommune må ta grep for å bedre situasjonen i påvente av nasjonale tiltak. I formannskapet tirsdag ber hun rådmannen se på hva kommunen kan gjøre på kort sikt for å lette fastlegenes hverdag. Økonomisk tilskudd til å drive legesenter og kommunale vikarstillinger kan være aktuelle tiltak. Hun vil også se på muligheter for en ny pilot i Trondheim.

Vi får håpe at Trondheim, nok en gang vil være med å løfte frem fastlegeordningen.

Ordføreren kan forhindre at ordningen kollapser i Trondheim – hvis dette resulterer i konkrete stabiliseringstiltak.