Fastlegeordningen 2.0 – Trønderopprøret presenterer

Håndbok om fastlegeordningen

Takk til forfatterne !

Klikk på bildet under for å åpne håndboken.

Filen kan også lastes ned som PDF ved å klikke her.