Ny spørreundersøkelse fra Trønderopprøret

Vi er mektig imponert over hvordan fastleger på rekordtid har klart å tilpasse seg den ekstraordinære arbeidssituasjonen under pandemien, med smittevern, videokonsultasjoner etc. Vi tror også at fastlegenes innsats, blant annet med triagering av pasienter med koronasuspekte symptomer, har vært avgjørende i landets håndtering av smittesituasjonen. Vi inviterer nå fastlegene til å dokumentere deres arbeidshverdag i denne spesielle situasjonen. 

Undersøkelsen er utarbeidet av Fastlegeordningen 2.0 – Trønderopprøret under ledelse av Børge Lønnebakke Norberg og Tor Magne Johnsen, i samarbeid med Norsk Helseinformatikk AS, utgiver av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), og det allmennmedisinske forskningsmiljøet ved NTNU ved bl.a. Linn Getz og Bjarne Austad.

Undersøkelsen kan fylles ut på telefon, nettbrett eller pc. Gjennom blant annet utsending av unike lenker til fastlegene, sikres fastlegenes anonymitet. Dette gir også anledning til å gå inn og ut av undersøkelsen, slik at fastlegene kan bruke dette mer som et registreringsverktøy enn en tradisjonell spørreundersøkelse.

I den første fastlegeundersøkelsen (2018) dokumenterte vi fastlegenes omfattende rolle i helsevesenet og hva en fastlege gjør i løpet av en arbeidsdag i en normalsituasjon. Målet med denne undersøkelsen er å få et innblikk i fastlegenes rolle under en pågående pandemi.

 

Undersøkelsen består av 2 deler:

  • Første del: Videokonsultasjoner; Her ønsker vi at fastlegene skal dokumentere og vurdere inntil 10 videokonsultasjoner. Vi ønsker blant annet å dokumentere hvor godt egnet videokonsultasjoner er i dagens smittesituasjon, men også hvor godt dette mediet egner seg til å vurdere øvrige problemstillinger, blant annet om signaler på alvorlig sykdom fanges godt nok opp?
  • Andre del: Livet som fastlege under pandemien; Med disse spørsmålene ønsker vi å forsøke og fange hverdagen til fastlegene under pandemien. Vi spør blant annet om antallet ordinære konsultasjoner, antallet e-konsultasjoner, og hyppighet av ulike Covid-19-relaterte problemstillinger. Vi spør også om hvordan fastlegene opplever situasjonen under pandemien, og spesielt hvordan de opplever de nye arbeidsmetodene, utfordringer med drift og tilpassing av legekontor i nåværende situasjon, og om deres bekymring for potensiell smitte av korona-viruset.

Vi håper selvsagt så mange som mulig tar seg tid til å dokumentere sin hverdag i denne helt spesielle tiden.

– Det viktigste vil være å fange opp hvordan legene opplever å vurdere ulike problemstillinger over video, og om de er bekymret for om de klarer å fange opp tegn på alvorlig sykdom.