«Komplekse problemstillinger i allmennpraksis»

Denne uken ble artikkelen «Komplekse problemstillinger i allmennpraksis» publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Dette er den første artikkelen basert på Fastlegeundersøkelsen, som ble gjennomført av Trønderopprøret med Tor Magne Johnsen, Børge Lønnebakke Norberg og Frode Helgetun Krogh i spissen.

Resultatet hadde aldri blitt så bra uten solid veiledning fra medforfatterne Linn Okkenhaug Getz og Johann A. Sigurdsson.

29.06.2020: Originalartikkel – Fastlegeordningen ble etablert i Norge i 2001.