Trønderopprørets spørreundersøkelse

fastlegeordningen_2_0_facebook-1.jpg

Under gårdagens møte ble de siste planene for Trønderopprørets spørreundersøkelse lagt. Det vil i neste uke sendes ut en Fastlegeundersøkelse og en Helsemedarbeiderundersøkelse. Undersøkelsene er tenkt som et supplement til HODs undersøkelser. På bakgrunn av en bred, pågående debatt om fastlegeordningens framtid, mener Trønderopprøret det er viktig å framskaffe en jordnær beskrivelse av hverdagen på et typisk norsk legesenter – og det så raskt som mulig. Resultatene fra dette arbeidet er viktige for fremtiden til allmennmedisin i Norge. Målet er å dokumentere hva fastleger gjør i løpet av en arbeidsdag i klinisk praksis.

I tillegg til Fastlegeundersøkelsen blir det også sendt ut en egen Helsemedarbeiderundersøkelse, der målet er å kartlegge den samlede aktiviteten blant helsesekretærene og andre helsemedarbeidere. Vi ønsker å synliggjøre den innsatsen og betydningen de har ved landets legesentre.

Vi har hatt et nært samarbeid med NTNU under utarbeidelsen av undersøkelsen og håper den vil gi oss verdifull informasjon i arbeidet mot fastlegeordningen 2.0. Undersøkelsen vil også bli brukt til forskning og er derfor viktig på flere områder. Legeforeningen vil sende ut spørreundersøkelsene til alle fastleger i landet.

Det vil komme mer informasjon etterhvert.