Debatt på Stortinget

stortinget2.jpg

Tirsdagens debatt på Stortinget viste at nå har forståelsen for krisen i fastlegeordningen nådd frem til politikerene og vi kjenner oss lyttet til og forstått. Vi kan nå fokusere på løsningsforslag.

Denne uken har vi også vært i flere møter. Allmennlegeutvalgmøte (ALU) i Trondheim var en lydhør og forsamling. Vi opplever støtte når vi presenterer Trønderopprørets løsningsforslag i de forskjellige fora og gleder oss til å jobbe med dette fremover.

Debatten på Stortinget kan du se her (se fra 1:25:20 for debatten om fastlegeordningen):