Møte med Pensjonistforbundet

fastlegeordningen-1.jpg

Mandag ettermiddag møtte representanter fra Trønderopprørert 5 delegater fra Pensjonistforbundet i Trøndelag. De hadde mange gode innspill og støtter vårt arbeid. Vi satt igjen med et klart inntrykk av felles forståelse og interesse for fastlegeordningen. Pensjonistforbundet representerer mange av de pasientene som vil bli skadelidende om fastlegeordningen bryter sammen og vil være en viktig støttespiller for oss fremover.