Møte med ASU – Administrativt samarbeidsutvalg

fastlegeordningen-1.jpg

Torsdag var det møte i ASU – Administrativt samarbeidsutvalg mellom St. Olavs hospital og kommunene i Sør Trøndelag. ASU er en samarbeidsarena på overordnet administrativt nivå, for utvikling av helsetjenestene og samarbeid i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen.

Trønderopprøret var invitert for å informere om vårt arbeid. Oppgaveoverføringene fra sykehus til fastlegene ble diskutert og vil bli i fokus i tiden fremover.