Møte med Kreftforeningen

fullsizeoutput_a57d-1280x793.jpeg

I dag hadde Trønderopprøret møte med Kreftforeningen på Kalvskinnet legesenter. Vi ønsket å møtes for å drøfte situasjonen i fastlegeordningen og gi informasjon om vårt arbeid for kreftpasienter og overlevere av kreft. Vi drøftet fastlegens rolle i pakkeforløp, pasientforløp og oppfølging. Fastlegen er ikke bare viktig i utredningen og oppfølgingen av kreftpasienter, fastlegen er også viktig for de pårørende. Vi drøftet behovet for forskning på kreftoppfølging i primærhelsetjenesten og snakket om fastlegens kompetanse og rolle når det gjelder senskader blant kreftpasienter.

En av fastlegens viktigste roller er å skille ut de alvorlig syke, fra de som har ufarlige symptomer og plager i en uselektert populasjon. Dette er krevende. Vi formidlet vår bekymring om økende tidsnød og oppgaveoverføringer uten overføring av ressurser og kunnskap. Kreftforeningen delte vår bekymring og formidlet at de satte stor pris på å få møte oss. Vi håper vi kan få til et godt samarbeid i tiden fremover. Kryss i taket!