Fastlegeundersøkelsen

Introduksjon-Fastlegeundersøkelsen-1280x1024.jpeg

Trønderopprørets spørreundersøkelse -en utfyllende undersøkelse om fastlegers arbeidshverdag. 

Nå er Fastlegeundersøkelsen og Helsemedarbeiderundersøkelen sendt ut til alle landets fastleger. Dette er en spørreundersøkelse for å kartlegge fastlegenes og helsemedarbeidernes arbeidshverdag; arbeidsoppgaver, tidsbruk, tilfredshet, etc. Undersøkelsen kommer som et supplement til tidsbruksundersøkelsen i regi av HOD, og vil gå mer i dybden i kartleggingen av fastlegers arbeidshverdag. Vi vil bruke resultatene av undersøkelsen i vårt arbeid med å utvikle Fastlegeordningen 2.0.

NTNU har vært tungt inne i arbeidet med undersøkelsen og vi har et håp om at den vil være utgangspunkt for unik forskning på den norske fastlegeordningen.

En stor takk til Legeforeningen som har sendt ut undersøkelsen for oss og bidratt med juridisk hjelp.

Dersom du ikke har mottatt undersøkelsen, send en mail til post@flo20.no