Nyheter

Siste nyheter fra oss

Denne uken var Trønderopprøret tilstede på Kreftkonferansen 2018, på Radiumhospitalet, for å legge frem våre resultater på spørsmålene om oppfølging av kreft og egen følelse av kompetanse. Det er spennende å analysere resultatene fra Trønderopprørets Fastlegeundersøkelse og Helsemedarbeiderundersøkelse og det vil komme mer i tiden fremover. Helseminister Bent Høie (H) var tilstede sammen med Ingvild Kjerkhol (Ap) under innlegget.

Se video av innlegget til Tor Magne Johnsen:


fastlegeordningen.jpg

Trønderopprøret har i dag holdt pressekonferanse i Oslo med gjennomgang av Trønderopprørets store fastlegeundersøkelse. Vi håper sentrale beslutningstakere ønsker å satse på fastlegeordningen fremover. Dette for å unngå at ordningen kollapser

Se artikkel og intervju i Dagens Medisin


hastetime.png

Trønderopprørets “Håndbok om fastlegeordningen” er klar i 2. opplag, Nå med flotte illustrasjoner av Marit Moseng! I årets viktigste påskelektyre følger vi dr. Flo på veien mot en ny og og bedre fastlegeordning. 1000 håndfaste eksemplarer kommer snart rykende ferske fra trykkeriet, men DU kan lese den nå.

Her er den (klikk for å åpne). God påske ønskes fra alle oss i Trønderopprøret!

fastlegeordningen-1.jpg

Mandag ettermiddag møtte representanter fra Trønderopprørert 5 delegater fra Pensjonistforbundet i Trøndelag. De hadde mange gode innspill og støtter vårt arbeid. Vi satt igjen med et klart inntrykk av felles forståelse og interesse for fastlegeordningen. Pensjonistforbundet representerer mange av de pasientene som vil bli skadelidende om fastlegeordningen bryter sammen og vil være en viktig støttespiller for oss fremover.

 


fastlegeordningen-1.jpg

Torsdag var det møte i ASU – Administrativt samarbeidsutvalg mellom St. Olavs hospital og kommunene i Sør Trøndelag. ASU er en samarbeidsarena på overordnet administrativt nivå, for utvikling av helsetjenestene og samarbeid i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen.

Trønderopprøret var invitert for å informere om vårt arbeid. Oppgaveoverføringene fra sykehus til fastlegene ble diskutert og vil bli i fokus i tiden fremover.