Artikkel fra Yngreleger.no

Ny artikkel om Trønderopprøret på Yngreleger.no (klikk på bildet under)

– Helsetjenesten kan spare milliarder på å gi fastlegen litt mer tid med pasientene, sier general for Trønderopprøret, Tor Magne Johnsen.