Pressekonferanse i Oslo

fastlegeordningen.jpg

Trønderopprøret har i dag holdt pressekonferanse i Oslo med gjennomgang av Trønderopprørets store fastlegeundersøkelse. Vi håper sentrale beslutningstakere ønsker å satse på fastlegeordningen fremover. Dette for å unngå at ordningen kollapser

Se artikkel og intervju i Dagens Medisin