Kreftkonferansen 2018

Denne uken var Trønderopprøret tilstede på Kreftkonferansen 2018, på Radiumhospitalet, for å legge frem våre resultater på spørsmålene om oppfølging av kreft og egen følelse av kompetanse. Det er spennende å analysere resultatene fra Trønderopprørets Fastlegeundersøkelse og Helsemedarbeiderundersøkelse og det vil komme mer i tiden fremover. Helseminister Bent Høie (H) var tilstede sammen med Ingvild Kjerkhol (Ap) under innlegget.

Se video av innlegget til Tor Magne Johnsen: