Stortinget krever flere fastleger!

fastlegefront.jpg

Stortinget krever flere fastleger melder VG! Se artikkelen under, og les også Stortingsmeldingen i sin helhet: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017-2018/inns-201718-109s

For oss i Trønderopprøret, betyr dette at det nå er anerkjent at vi har store utfordringer i fastlegeordningen.
Fremover kan vi derfor fokusere på løsningsforslag. Skissene av dette kan dere lese under vår visjon på http://www.flo20.no/visjon