nyheter | Fastlegeordningen 2.0 - Trønderopprøret


Denne uken ble artikkelen «Komplekse problemstillinger i allmennpraksis» publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Dette er den første artikkelen basert på Fastlegeundersøkelsen, som ble gjennomført av Trønderopprøret med Tor Magne Johnsen, Børge Lønnebakke Norberg og Frode Helgetun Krogh i spissen.

Resultatet hadde aldri blitt så bra uten solid veiledning fra medforfatterne Linn Okkenhaug Getz og Johann A. Sigurdsson.

29.06.2020: Originalartikkel – Fastlegeordningen ble etablert i Norge i 2001.


Vi er mektig imponert over hvordan fastleger på rekordtid har klart å tilpasse seg den ekstraordinære arbeidssituasjonen under pandemien, med smittevern, videokonsultasjoner etc. Vi tror også at fastlegenes innsats, blant annet med triagering av pasienter med koronasuspekte symptomer, har vært avgjørende i landets håndtering av smittesituasjonen. Vi inviterer nå fastlegene til å dokumentere deres arbeidshverdag i denne spesielle situasjonen. 

Undersøkelsen er utarbeidet av Fastlegeordningen 2.0 – Trønderopprøret under ledelse av Børge Lønnebakke Norberg og Tor Magne Johnsen, i samarbeid med Norsk Helseinformatikk AS, utgiver av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), og det allmennmedisinske forskningsmiljøet ved NTNU ved bl.a. Linn Getz og Bjarne Austad.

Undersøkelsen kan fylles ut på telefon, nettbrett eller pc. Gjennom blant annet utsending av unike lenker til fastlegene, sikres fastlegenes anonymitet. Dette gir også anledning til å gå inn og ut av undersøkelsen, slik at fastlegene kan bruke dette mer som et registreringsverktøy enn en tradisjonell spørreundersøkelse.

I den første fastlegeundersøkelsen (2018) dokumenterte vi fastlegenes omfattende rolle i helsevesenet og hva en fastlege gjør i løpet av en arbeidsdag i en normalsituasjon. Målet med denne undersøkelsen er å få et innblikk i fastlegenes rolle under en pågående pandemi.

 

Undersøkelsen består av 2 deler:

  • Første del: Videokonsultasjoner; Her ønsker vi at fastlegene skal dokumentere og vurdere inntil 10 videokonsultasjoner. Vi ønsker blant annet å dokumentere hvor godt egnet videokonsultasjoner er i dagens smittesituasjon, men også hvor godt dette mediet egner seg til å vurdere øvrige problemstillinger, blant annet om signaler på alvorlig sykdom fanges godt nok opp?
  • Andre del: Livet som fastlege under pandemien; Med disse spørsmålene ønsker vi å forsøke og fange hverdagen til fastlegene under pandemien. Vi spør blant annet om antallet ordinære konsultasjoner, antallet e-konsultasjoner, og hyppighet av ulike Covid-19-relaterte problemstillinger. Vi spør også om hvordan fastlegene opplever situasjonen under pandemien, og spesielt hvordan de opplever de nye arbeidsmetodene, utfordringer med drift og tilpassing av legekontor i nåværende situasjon, og om deres bekymring for potensiell smitte av korona-viruset.

Vi håper selvsagt så mange som mulig tar seg tid til å dokumentere sin hverdag i denne helt spesielle tiden.

– Det viktigste vil være å fange opp hvordan legene opplever å vurdere ulike problemstillinger over video, og om de er bekymret for om de klarer å fange opp tegn på alvorlig sykdom.

 «Kjære statsminister, dette handler ikke om fastlegene. Dette handler om pasientene. Dette handler om kampen for en likeverdig helsetjeneste. En helsetjeneste der alle kan få den hjelpen de trenger, uavhengig av hvem de er eller hvor god økonomi de har»

Les Trønderopprørets kronikksvar til statsministeren i Adresseavisen i dag:

Som fastleger vet vi godt at små endringer kan utgjøre store forskjeller. Selv lommerusk kan skjule skatter.

 Helseministeren og regjeringen viser tydelig at de ikke har forstått alvoret og skyver krisen foran seg. Det er krise for pasientene. Fastlegeordningen er i ferd med å synke som et lekk skip.

Regjeringen foreslår 350 millioner kroner til fastlegeordningen. Tor Magne Johnsen, en av fastlegene bak trønderopprøret, mener beløpet er lommerusk som ikke vil ha noen effekt på dagens fastlegekrise.

 I helsedebatten under Arendalsuka var overskriften; Står fastlegeordningen overfor en kollaps? Bent Høie, Sylvi Listhaug, Tuva Moflag og Kjersti Toppe deltok i debatten sammen med et ekspertpanel.

Trønderopprøret mener situasjonen er lang mer alvorlig enn den var for to år siden og vi trenger hastetiltak for å stoppe forvitringen.

Fastlege Tor Magne Johnsen advarer mot at man «evaluerer seg i hjel» mens fastlegeordningen forvitres.

 Trondheim kommune, med ordfører Rita Ottervik i spissen, gir 16 millioner kroner i støtte til kompetanseutvikling for fastleger i Trondheim. Dette er et viktig steg for å stabilisere fastlegeordningen, frem til staten kommer på banen. Vi håper at andre kommuner vil se til Trondheim og lage lignende avtaler for sine fastleger.

– Nå får jeg råd til å melde meg på kurs, smiler Linn Mari Telneset. Hun er fastlege ved Kalvskinnet legekontor.