DM: Trønderopprøret fikk pris for innsatsen

Allmennlegeprisen deles ut hvert år og skal gå til et medlem som har gjort en ekstraordinær innsats for allmennmedisin.