DM: Fastlegekrisen er langt mer alvorlig nå

I helsedebatten under Arendalsuka var overskriften; Står fastlegeordningen overfor en kollaps? Bent Høie, Sylvi Listhaug, Tuva Moflag og Kjersti Toppe deltok i debatten sammen med et ekspertpanel.

Trønderopprøret mener situasjonen er lang mer alvorlig enn den var for to år siden og vi trenger hastetiltak for å stoppe forvitringen.

Fastlege Tor Magne Johnsen advarer mot at man «evaluerer seg i hjel» mens fastlegeordningen forvitres.