Adresseavisen: Tilskuddsordning for kompetanseutvikling for fastleger i Trondheim

Trondheim kommune, med ordfører Rita Ottervik i spissen, gir 16 millioner kroner i støtte til kompetanseutvikling for fastleger i Trondheim. Dette er et viktig steg for å stabilisere fastlegeordningen, frem til staten kommer på banen. Vi håper at andre kommuner vil se til Trondheim og lage lignende avtaler for sine fastleger.

– Nå får jeg råd til å melde meg på kurs, smiler Linn Mari Telneset. Hun er fastlege ved Kalvskinnet legekontor.