Adresseavisen: – Dette er et hån mot fastlegene

Helseministeren og regjeringen viser tydelig at de ikke har forstått alvoret og skyver krisen foran seg. Det er krise for pasientene. Fastlegeordningen er i ferd med å synke som et lekk skip.

Regjeringen foreslår 350 millioner kroner til fastlegeordningen. Tor Magne Johnsen, en av fastlegene bak trønderopprøret, mener beløpet er lommerusk som ikke vil ha noen effekt på dagens fastlegekrise.