Trude Basso skriver om effekten av «pasientens helsevesen»

Sykehuskollega Trude Basso skriver om følgene av «pasientens helsevesen» og at helsevesenet ikke har tilgang på ubegrensede ressurser.

«Den varige løsningen for fastlegeordningen finnes i sårt tiltrengt politisk prioritering i hva helsevesenet skal gjøre mindre av»