Medisinstudentene kvier seg for å gå inn i fastlegeyrket

Medisinstudenter ved NTNU kvier seg for å gå inn i fastlegeyrket. Mange opplever allmennmedisin som spennende og givende på studiet, men arbeidsmengden, de lange pasientlistene og mangel på økonomisk trygghet, gjør at det er vanskelig å se for seg en fremtid innen fastlegeordningen.

Vi vil gjerne ønske dere velkommen som kollegaer inn i verdens beste jobb og lover å kjempe videre for en bærekraftig fastlegeordning.