Ordfører Rita Ottervik​ i Adressa 26. november

På forsiden av Adresseavisen​:

Ordfører Rita Ottervik​ er svært bekymret over situasjonen i fastlegeordningen i Trondheim​. Hun mener at Trondheim kommune må ta grep for å bedre situasjonen i påvente av nasjonale tiltak. I formannskapet tirsdag ber hun rådmannen se på hva kommunen kan gjøre på kort sikt for å lette fastlegenes hverdag. Økonomisk tilskudd til å drive legesenter og kommunale vikarstillinger kan være aktuelle tiltak. Hun vil også se på muligheter for en ny pilot i Trondheim.

Vi får håpe at Trondheim, nok en gang vil være med å løfte frem fastlegeordningen.

Ordføreren kan forhindre at ordningen kollapser i Trondheim – hvis dette resulterer i konkrete stabiliseringstiltak.