Kan Trondheim vise vei i kampen om å redde fastlegeordningen?

IMG_2812-1280x960.jpg

Trønderopprøret hadde i dag møte med Ordfører Rita Ottervik og Kommunalråd Sissel Trønsdal på Rådhuset i Trondheim. Vi snakket om krisen i fastlegeordningen og la frem tall som tydeliggjorde den alvorlige situasjonen i Trondheim. Vi opplevde stor forståelse fra ordføreren. Det blir spennende å se om Trondheim kan bli en foregangskommune som viser vei i kampen om å redde fastlegeordningen.