Møte i Trondheim med Helse- og velferdskomiteen

trondheimbilde-1280x936.jpg

Onsdag ettermiddag var tre representanter fra Trønderopprøret invitert til Rådhuset i Trondheim for å presentere våre tanker om situasjonen til fastlegeordningen. Det var Kommunaldirektør Helge Garåsen som inviterte og Helse- og velferdskomiteen med politikere fra alle partier var tilstede.

Vi opplevde en lydhør forsamling, som var nysgjerrig og stilte gode spørsmål. Kommunen var også bekymret for overbelastingen ved St.Olavs Hospital og ønsket innspill på dette. Situasjonen for våre kollegaer på sykehusene rundt om i landet bekymrer også fastlegene. Vi tror at en opprusting av fastlegeordningen er avgjørende for å avhjelpe situasjonen til sykehusene. Vi må behandle pasientene på lavest mulig nivå. Dette er helseøkonomisk mest gunstig, men vi må ha kunnskap, tid og rammevilkår. Vi kan ikke ta på oss en videre oppgaveoverføring uten at dette er på plass.

Trondheim var med og piloterte fastlegeordningen da den ble opprettet i 2001. En av politikerene kom med forslag om at Trondheim kunne søke om midler til være med å pilotere en omlegging av fastlegeordningen. Dette er et forslag vi støtter og vil gjerne være med å drøfte videre.