Flott intervju med Anna Stavdal

x2eORwHiRcBmb3eWUElkVwBLHIyq1xEakVsAyMtCgp2w.jpg

 

Flott intervju i Lørdagsrevyen med Anna Stavdal, fastlege og president i Den europeiske foreningen for allmennleger, WONCA Europe. Tor Magne Johnsen og Harald Sundby fra Trønderopprøret kommenterer Tidsbrukundersøkelsen som pågår nå : klikk her