Nyheter

Siste nyheter fra oss

Hvorfor er fastlegen viktig for deg som er frisk?

“Livet er det som skjer mens du planlegger noe annet” (Lennon

Det handler om framtida vår. At vi alle skal ha lik rett til helsetjenester, uavhengig av lommebok og bosted. En kollaps i fastlegeordningen vil forsterke utfordringene i resten av helsetjenesten. Det blir vanskeligere å få behandling når du trenger det og køene vil øke. Et overbelastet sykehusvesen vil få store problemer og som vi allerede ser i dag; økt privatisering av våre helsetjenester.

Frode Helgetun Krogh skriver om en skremmende utvikling vi alle må ta inn over oss.

 

 


35406372_10216358358500129_8525475860260585472_n-1280x960.jpg

Fredag ble rapporten fra Trønderopprørets fastlegeundersøkelse og helsemedarbeiderundersøkelse overlevert til Helse og omsorgskomiteen i vandrehallen på Stortinget med presse tilstede. Bent Høie fikk også sitt eksemplar overlevert personlig. Vi er svært fornøyd med å kunne presentere en dybdeundersøkelse der over 1000 fastleger har svart på spørsmål om blant annet hvilke arbeidsoppgaver de utfører på en dag, hva de tenker om sin arbeidssituasjon og rammevilkår. Rapporten omhandler også helsemedarbeiderundersøkelsen og er den første av sitt slag. Det er et omfattende og unikt materiale vi presenterer og vi håper rapporten blir brukt som beslutningsstøtte i prosessen med å utvikle en bærekraftig fastlegeordning.

 


36478F6A-A82A-4C0A-A637-80411467D6C9-e1527282011272.jpeg

Sol og varme har kommet til Trøndelag og vi i Trønderopprøret har brukt tiden etter Våruka til å samles, jobbe med rapport og legge planer fremover. Det har vært en intens vinter og vår og vi har kost oss med å se på bilder og mimre litt om alt vi har opplevd dette året. Snart er det et år siden Trønderopprøret ble et faktum på en buss på Island. Hurra!!

Trønderopprørets spørreundersøkelse har vært et svært spennende prosjekt og vi jobber nå med en rapport der vi samler en del av resultatene. Det er mange som etterspør våre tall og vi gleder oss til å få den ut. Vi har enormt mye data å bearbeide, så vi får ikke plass til alt i denne rapporten, men det vil kommer mer fremover.

I ukene som kommer, vil vi også ha noen møter og foredrag før det blir en litt roligere periode, også kalt “sommerferie”.

-Men et opprør sover ikke og tar ei heller helt ferie, og vi lover at vi jobber på, selv om vi kanskje ikke blir like synlig i sosiale medier i disse ukene. God helg til alle våre venner, tilhengere og støttespillere! Dette er en dugnad vi gjør sammen!Denne uken ble Tor Magne Johnsen intervjuet på NRK P1+ Frokostradio. Her snakker han om overbelastningen i fastlegeordningen og hva som er i ferd med å skje (kapittel 7 og 8). Professor i sosialmedisin Steinar Westin snakker om sine egne erfaringer som fastlege på slutten av sendingen (Kapittel 11).