6 av 10 fastleger i Trondheim vurderer å slutte

Situasjonen for fastlegene i Trondheim får nasjonal oppmerksomhet: Trønderopprøret og ordfører Rita Ottervik har snakket med NRK.

Ordføreren ønsker å øke tilskudd til legesentrene og innføre vikarordninger for å avlaste legene. I tillegg går hun i bresjen for å starte et pilotprosjekt i Trondheim, for å finne nye måter å organisere fastlegeordningen på.

Trønderopprørets fastlegeundersøkelse, med tall for Trondheim, understreker alvoret.