oktober, 2019 | Fastlegeordningen 2.0 - Trønderopprøret - Page 2

Siste nyheter fra oss

Rapporten viser blant annet:

  • Konsultasjonene har blitt særlig mer tidkrevende å gjennomføre. Konsultasjonen inneholder flere problemstillinger, og krever mer oppfølgning enn tidligere
  • For- og etterarbeidet har økt betraktelig, noe som fastlegene ofte må gjøre på kveldstid og i helger
  • Fastlegene bruker mer tid på samhandling og dialog med annet helsepersonell/spesialisthelsetjenesten

Rapporten finner dere her: beta.legeforeningen.no