oktober, 2018 | Fastlegeordningen 2.0 - Trønderopprøret

Siste nyheter fra oss

Hvorfor er fastlegen viktig for deg som er frisk?

«Livet er det som skjer mens du planlegger noe annet» (Lennon

Det handler om framtida vår. At vi alle skal ha lik rett til helsetjenester, uavhengig av lommebok og bosted. En kollaps i fastlegeordningen vil forsterke utfordringene i resten av helsetjenesten. Det blir vanskeligere å få behandling når du trenger det og køene vil øke. Et overbelastet sykehusvesen vil få store problemer og som vi allerede ser i dag; økt privatisering av våre helsetjenester.

Frode Helgetun Krogh skriver om en skremmende utvikling vi alle må ta inn over oss.