Ønsker du å gi et bidrag ?

STØTT OSS

Vi trenger all den støtte vi kan få. Vi tar imot bidrag via VIPPS kontonummer 502163 men dere kan også overføre til vanlig bankkontonummer 15039960572

VIPPS 502163 eller søk opp «Fastlegeordningen 2.0» 


Hva går bidraget til ?

Trønderopprøret består av en gruppe praktiserende fastleger som jobber systematisk for å redde fastlegeordningen. Vi ønsker sterkt å beholde våre jobber, og kan ikke tillate sammenbrudd av fastlegeordningen, som vi er så stolte av.  

Vårt arbeid er dugnadsbasert. Vi mottar ikke lønn for arbeid. Mange av oss har brukt store deler av sin fritid på arbeidet det siste halvåret, og vi ser at arbeidsmengden bare øker. Det er lite sannsynlig at vi vil klare å opprettholde vårt arbeid uten økonomisk bidrag. Vi trenger din hjelp til å opprettholde vår redningskampanje for fastlegeordningen.

Mesteparten av midlene vil gå til utgifter knyttet til møter og reiser i forbindelse med vårt arbeid. Midlene vil også brukes til vår planlagte nasjonale spørreundersøkelse, arbeid med en informasjonsbok om fastlegeordningen, arbeid med vår hjemmeside, forarbeid til våre foredrag, informasjonskampanjer, innhenting av ekstern kompetanse osv. Vårt store håp er imidlertid at noen av oss kan jobbe med arbeidet i en liten stillingsandel det første halvåret av 2018.

Vårt mål er at politikerne skal innse alvoret i situasjonen før fastlegeordningen forvitrer. Statsbudsjettet 2019 vil være avgjørende for fastlegeordningens framtid. Vi legger derfor all vår kraft i å få politikerne til å forstå situasjonen før neste års statsbudsjett fastsettes. 

Økonomisk støtte vil muliggjøre at arbeidet med Trønderopprøret fortsetter, og forhåpentligvis løfte opprøret til et nytt nivå. Vi trenger penger til å kunne gjøre gode forarbeider, innhente ny dokumentasjon og sende nok folk til møter med våre politikere.