2018 | Fastlegeordningen 2.0 - Trønderopprøret

Siste nyheter fra oss

Medisinstudenter ved NTNU kvier seg for å gå inn i fastlegeyrket. Mange opplever allmennmedisin som spennende og givende på studiet, men arbeidsmengden, de lange pasientlistene og mangel på økonomisk trygghet, gjør at det er vanskelig å se for seg en fremtid innen fastlegeordningen.

Vi vil gjerne ønske dere velkommen som kollegaer inn i verdens beste jobb og lover å kjempe videre for en bærekraftig fastlegeordning.

 Situasjonen for fastlegene i Trondheim får nasjonal oppmerksomhet: Trønderopprøret og ordfører Rita Ottervik har snakket med NRK.

Ordføreren ønsker å øke tilskudd til legesentrene og innføre vikarordninger for å avlaste legene. I tillegg går hun i bresjen for å starte et pilotprosjekt i Trondheim, for å finne nye måter å organisere fastlegeordningen på.

Trønderopprørets fastlegeundersøkelse, med tall for Trondheim, understreker alvoret.

 

 På forsiden av Adresseavisen​:

Ordfører Rita Ottervik​ er svært bekymret over situasjonen i fastlegeordningen i Trondheim​. Hun mener at Trondheim kommune må ta grep for å bedre situasjonen i påvente av nasjonale tiltak. I formannskapet tirsdag ber hun rådmannen se på hva kommunen kan gjøre på kort sikt for å lette fastlegenes hverdag. Økonomisk tilskudd til å drive legesenter og kommunale vikarstillinger kan være aktuelle tiltak. Hun vil også se på muligheter for en ny pilot i Trondheim.

Vi får håpe at Trondheim, nok en gang vil være med å løfte frem fastlegeordningen.

Ordføreren kan forhindre at ordningen kollapser i Trondheim – hvis dette resulterer i konkrete stabiliseringstiltak.

 


IMG_2812-1280x960.jpg

Trønderopprøret hadde i dag møte med Ordfører Rita Ottervik og Kommunalråd Sissel Trønsdal på Rådhuset i Trondheim. Vi snakket om krisen i fastlegeordningen og la frem tall som tydeliggjorde den alvorlige situasjonen i Trondheim. Vi opplevde stor forståelse fra ordføreren. Det blir spennende å se om Trondheim kan bli en foregangskommune som viser vei i kampen om å redde fastlegeordningen.

 

 Hvorfor er fastlegen viktig for deg som er frisk?

«Livet er det som skjer mens du planlegger noe annet» (Lennon

Det handler om framtida vår. At vi alle skal ha lik rett til helsetjenester, uavhengig av lommebok og bosted. En kollaps i fastlegeordningen vil forsterke utfordringene i resten av helsetjenesten. Det blir vanskeligere å få behandling når du trenger det og køene vil øke. Et overbelastet sykehusvesen vil få store problemer og som vi allerede ser i dag; økt privatisering av våre helsetjenester.

Frode Helgetun Krogh skriver om en skremmende utvikling vi alle må ta inn over oss.

 

 


35406372_10216358358500129_8525475860260585472_n-1280x960.jpg

Fredag ble rapporten fra Trønderopprørets fastlegeundersøkelse og helsemedarbeiderundersøkelse overlevert til Helse og omsorgskomiteen i vandrehallen på Stortinget med presse tilstede. Bent Høie fikk også sitt eksemplar overlevert personlig. Vi er svært fornøyd med å kunne presentere en dybdeundersøkelse der over 1000 fastleger har svart på spørsmål om blant annet hvilke arbeidsoppgaver de utfører på en dag, hva de tenker om sin arbeidssituasjon og rammevilkår. Rapporten omhandler også helsemedarbeiderundersøkelsen og er den første av sitt slag. Det er et omfattende og unikt materiale vi presenterer og vi håper rapporten blir brukt som beslutningsstøtte i prosessen med å utvikle en bærekraftig fastlegeordning.